Giới thiệu

Giới thiệu

https://unsplash.com/photos/SAwxJ8PHY3Q?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

maria-teneva

 

 

 

La Văn Huy

CEO, Founder công ty LH

 

Triết Lý Kinh Doanh "LH"

"Long-term Happiness"

 

Tầm Nhìn

"Trở thành doanh nghiệp cung cấp những sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe,

Thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam."

 

Sứ Mệnh

"We have served. We will be of service."

Tạm dịch: "Chúng tôi đã phụng sự. Chúng tôi sẽ luôn phụng sự."

 

"Cung cấp những sản phẩm/dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng - an toàn và phù hợp với thể trạng của người Việt Nam.

Hỗ trợ người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe tại nhà một cách tối đa và toàn diện."

 

 

 

Giá Trị Cốt Lõi

[1] Con người

Ở LH Pharma, chúng tôi đề cao trách nhiệm của mình đối với từng nhân viên, khách hàng và cộng đồng.

 

[2] Nguyên liệu

Chúng tôi cam kết "sản phẩm thật, chất lượng thật, hiệu quả thật, giá thật"; không sử dụng nguyên vật liệu độc hại, không rõ nguồn gốc hoặc gây hại cho sức khỏe con người.

 


https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

0