Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Ngày đăng: 28/04/2022 09:28 AM

Về Các Điều Khoản

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh nào trên và trong lhpharma.com.vn (xin viết tắt là LH Pharma), bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng LH Pharma.

Bạn đồng ý dùng LH Pharma chỉ với những mục đích đúng pháp luật và không xâm phạm quyền, giới hạn hoặc ngăn cấm người khác sử dụng LH Pharma. Những hành vi bị ngăn cấm gồm sách nhiễu hay gây phiền não hoặc khó chịu cho bất cứ ai, hay đăng nội dung có tính chất bôi nhọ, tục tĩu hoặc làm gián đoạn việc lưu thông đối thoại trên mạng.

Bản Quyền Và Thương Hiệu

Tất cả các bản quyền, quyền về kiểu mẫu, mẫu mã, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác (đăng ký cũng như không đăng ký) trên và trong LH Pharma và tất cả các nội dung (dưới mọi hình thức) được đặt trên mạng đều thuộc quyền sở hữu của LH Pharma hoặc người cấp phép cho LH Pharma. Bạn không được sao chép, tái bản, cắt xén, tải xuống, phát sóng, chuyển tải, hoặc dùng nội dung của LH Pharma bất cứ trong trường hợp nào, ngoại trừ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Nếu dùng nội dung của LH Pharma cho những mục đích khác, bạn phải được LH Pharma cho phép trước bằng văn bản.

Các tên tuổi, danh mục, hình ảnh và logo biểu trưng cho LH Pharma hoặc bên thứ ba và các tài liệu, chương trình đều thuộc bản quyền, quyền về kiểu mẫu, mẫu mã của LH Pharma và bên thứ ba. Những điều ghi ở đây sẽ không được coi như trao quyền dùng thương hiệu, bản quyền hay mẫu mã thiết kết của LH Pharma hay bên thứ ba.

Đóng Góp Cho LH PHARMA

Thông qua việc chia sẻ nội dung (bao gồm các bài viết, hình ảnh, video, hay âm thanh) với LH Pharma, bạn đồng ý cho phép LH Pharma được sử dụng miễn phí các nội dung này dưới bất cứ hình thức nào LH Pharma muốn (trong đó có cả việc sửa đổi hoặc biên tập, hiệu chỉnh cho phù hợp) cho các chương trình của LH Pharma trên các phương tiện truyền thông. Trong một số trường hợp, LH Pharma có thể chia sẻ những tài liệu của bạn với bên thứ ba có uy tín.

Bản quyền về nội dung chia sẻ của bạn vẫn thuộc về bạn và sự cho phép này không phải là sự độc quyền. Do đó, bạn vẫn tiếp tục sử dụng nội dung theo ý bạn muốn, trong đó có cả việc cho người khác sử dụng.

Để LH Pharma có thể sử dụng những đóng góp của bạn, bạn phải bảo đảm rằng đó là tài liệu do bạn làm ra, nó không có tính chất phỉ báng và không vi phạm luật lệ nào của nước Việt Nam, và bạn có quyền cho phép LH Pharma được sử dụng nó với những mục đích được nêu trên. Bạn cũng phải nhận được sự đồng ý của bất cứ ai xuất hiện trong tài liệu của bạn hoặc sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo trợ nếu những người đó dưới 16 tuổi.

Xin đừng gây nguy hại cho chính bản thân bạn và những người khác hay tạo ra những rủi ro không cần thiết hoặc không tuân theo luật pháp khi làm những tài liệu mà bạn có thể đóng góp cho LH Pharma.

Nếu bạn không cho LH Pharma được các quyền nêu ra ở trên trong điều khoản này, xin đừng gửi hoặc chia sẻ tài liệu của bạn với LH Pharma.

Để có thể tham dự hoặc đóng góp nội dung vào một chương trình cộng đồng được chọn lọc nào đó của LH Pharma có thể bạn phải đăng ký. Tất cả các thông tin cung cấp cho LH Pharma qua việc đăng ký hoặc qua một liên hệ nào đó với LH Pharma sẽ được thu thập, lưu trữ và dùng theo đúng các qui định về Quyền Riêng Tư của LH Pharma.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

LH Pharma không bảo đảm tính kịp thời, trọn vẹn hay hiệu suất của trang web hay nội dung. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng mọi nội dung do LH Pharma cung cấp là chính xác và chuyên nghiệp nhất, nhưng LH Pharma không giữ trách nhiệm vì bất kỳ sai sót, hay nội dung không chính xác trên trang web.

LH Pharma sẽ không chịu trách nhiệm cho những mất mát hay thiệt hại sau đây (dù những thiệt hại hay mất mát đó có được biết trước, thấy trước hay không): (a) mất dữ liệu; (b) mất lợi nhuận; (c) mất việc hay công ty; (d) mất cơ hội; (e) mất cảm tình hay thương tổn cho danh tiếng; (f) mất mát của các bên thứ ba; hoặc (g) bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, hay mang tính hậu quả xuất phát từ việc sử dụng lhpharma.com.vn.

LH Pharma không bảo đảm rằng các chức năng trên lhpharma.com.vn sẽ hoạt động liên tục hay không có lỗi, rằng các nhược điểm sẽ được sửa, hay lhpharma.com.vn hoặc server của trang không có virus. Trách nhiệm của bạn là thực thi những thủ tục cần thiết cũng như kiểm tra virus để bảo vệ tính chính xác của dữ liệu.

Các Điều Khoản Chung

Nếu có điểm nào trong các điều khoản này bị cho là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực hiện do luật pháp của bất kỳ tiểu bang hay đất nước nào nơi các điều khoản này được nhằm hiệu lực, thì theo mức độ và phạm vi quyền tài phán cho rằng điểm đó là bất hợp pháp, không hợp lệ hay không thể thực hiện, điểm đó sẽ được bỏ và xóa khỏi các điều khoản này. Một điều khoản bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Việc LH Pharma không thể hay chưa thể thực hiên bất kỳ quyền nào trong các điều khoản này không có nghĩa là LH Pharma không có quyền thực hiện quyền đó.

Việc sử dụng trang lhpharma.com.vn phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện ở Việt Nam, phải được diễn giải theo đúng luật pháp Việt Nam và phụ thuộc vào quyền phán xét duy nhất của tòa án Việt Nam.

 

Nếu có thắc mắc về những điều khoản sử dụng này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi.

 

Xem nhiều nhất
Nhận thông tin mới nhất
0